Persbericht

Nieuw politiek initiatief team8600 gelanceerd in Diksmuide

Een nieuwe beweging genaamd team8600 maakt haar intrede in Diksmuide. Het nieuwe project wil Diksmuide op een positieve manier op de kaart zetten door op een warme, bruisende en veilige manier te besturen, en haar inwoners een gelukkige toekomst te bieden.

Team 8600 is meer dan louter een nieuwe naam. Nieuwe mensen en frisse ideeën zorgen voor een breed gedragen politieke beweging, want politiek door de mensen gaat ook over de mensen. Iedereen die mee wil werken aan een positief Diksmuide voor alle mensen, zeker ook in de deelgemeenten, is welkom om zijn schouders onder dit project te zetten. Tijd voor een positieve blik vooruit met nog meer mensen.

De pijlers van team8600

Team8600 gelooft in een samenleving waar elke inwoner telt, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, geaardheid of politieke over-tuiging. Het streeft naar een omgeving waar warmte, veiligheid en positiviteit de kern vor-men. Een plek waar wonen, werken, onderne-men en ontspannen naadloos samenvloeien. Een samenleving waar verenigingen floreren en waar degenen die het moeilijk hebben, liefdevolle zorg en ondersteuning ontvangen.

Elke Diksmuideling die mee wil bouwen aan de toekomst van Diksmuide en de visie van team8600 wil onderschrijven, mag zich melden.

Een vraag?

Contacteer Stefaan David
voorzitter

M 0470 23 95 90
info@team8600.be

Bezoek onze website:
www.team8600.be

#team8600
24/10/2023