Beginselverklaring Team8600

We richten team8600 op met als ambitie om Diksmuide goed te besturen en inwoners gelukkig te maken. team8600 wil een toekomstvisie schrijven voor Diksmuide vanuit een positieve kijk op de mens en de maatschappij.

We willen dat Diksmuide een warme, veilige, bruisende en positieve samenleving blijft waar het goed is om te wonen, om te werken, om te ondernemen, maar waar het ook goed is om te ontspannen en op adem te komen. We willen een samenleving waar het verenigingsleven bloeit en waar wie het moeilijk heeft ook met warme zorg mag omringd worden. We kijken uit naar mensen die willen meewerken vanuit hun voeling met een beleidsdomein zoals het verenigingsleven, het onderwijs, de zorgsector, het vrijetijdsleven, het bedrijfsleven, de arbeidsmarkt, de natuur, …

Er wordt een oproep gelanceerd naar mensen die mee willen nadenken over de toekomst van de inwoners van Diksmuide en de dorpen. De ambitie is om samen een programma en toekomstvisie te schrijven waarin de noden van de meer dan 17.000 inwoners, zowel in het centrum als de dorpen benoemd worden, en waarbij ook haalbare voorstellen gebeuren. We doen een bijzondere oproep naar jongeren om engagement op te nemen en mee de toekomst van Diksmuide te bepalen.

Dit team8600 overstijgt de nationale en Vlaamse partij-politiek en is een ruime beweging. Samen met ervaren politici varen we zo een koers, met een ruime blik op de toekomst richting 2030. Het is een beweging die zowel mensen met een cd&v-link als ook mensen met verwante ideeën of zonder politieke achtergrond aantrekt, vanuit een gemeenschappelijke visie op de toekomst voor Diksmuide. De maatschappij en het politieke landschap zijn de laatste jaren sterk veranderd en de klassieke partijstructuren staan onder druk en velen vinden er zich niet in terug. Daarom richten we  een ruime beweging op waar iedereen met interesse of frisse, constructieve ideeën welkom is. Het doel is een geschikt antwoord te bieden op de uitdagingen die er op lokaal vlak zijn. Het is een vorm van bundeling van positieve krachten om de samenleving voor iedereen nog beter te maken.

Via “toekomstlabs” kunnen mensen zich met hart en ziel inzetten voor Diksmuide en ideeën aanbrengen om van Diksmuide een nog warmere stad te maken voor inwoners, verenigingen, … We luisteren op de markt, het dorpsplein of in de ontmoetingszaal naar wat er leeft en nodigen iedereen uit om mee aan tafel te zitten.

Een bovenlokaal netwerk blijft echter cruciaal om met Diksmuide vooruit te gaan. Dankzij onze verbondenheid en samenwerking met Europese, federale, Vlaamse en provinciale mandatarissen, blijft team8600 de belangen ook buiten de stadsgrenzen vertegenwoordigen en verdedigen. Dit is een extra troef van team8600.

In oktober 2024 trekt team8600 naar de gemeenteraadsverkiezingen. Ook al is er geen opkomstplicht meer, toch roepen we mensen op om hun stem uit te brengen en bestuursverantwoordelijkheid op te nemen. Betrokkenheid van inwoners is immers essentieel want beleid komt er door en voor de inwoners van Diksmuide. Elke stem telt en bepaalt mee de toekomst van onze stad en dorpen.

Sluit je aan bij team8600 en bepaal mee de toekomst van Diksmuide!

De kandidatenlijst zal met deze groep bepaald worden.

Contacteer ons:

Stefaan David
voorzitter

M 0470 23 95 90
info@team8600.be

Bezoek onze website:
www.team8600.be

#team8600
24/10/2023